38. Zjazd
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Bydgoszcz, 9-12 maja 2024
Centrum Konferencyjne OPERA NOVA
Rejestracja

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy

           Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na 38. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 9-12 maja 2024 roku. Rok 2024 to także 90-lecie PTChP, więc Zjazd będzie wydarzeniem tym bardziej wyjątkowym. Mamy nadzieję, że mimo trudnego czasu, który wymagał od nas lekarzy, a także Państwa jako przedstawicieli sektora firm farmaceutycznych, wielu poświęceń i zaangażowania, nadal pragniemy rozwijać swoją wiedzę oraz dzielić się nią z innymi. Życzymy sobie i Państwu, by Zjazd, który odbędzie się stacjonarnie był okazją do wymiany wspólnych doświadczeń, a także dał możliwość poznania najnowszych doniesień. Spotkania z tego cyklu pozwalają w ciągu kilku dni zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie chorób płuc. Szereg wykładów i sesji naukowych poprowadzonych przez wybitnych specjalistów, pomoże poszerzyć horyzonty na temat nowej wiedzy klinicznej, farmakologicznej.  Poza równie ważnymi aspektami nowych doniesień naukowych, skupimy się na ich zastosowaniu w codziennej pracy z pacjentem.

            Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc cieszy się ogromną popularnością, za każdym razem bierze w nim udział wiele osób z całej Polski. Spotkanie cieszy się tak dużym zainteresowaniem z uwagi na sprzyjającą dyskusji i rozwojowi atmosferę oraz wysoki poziom merytoryczny przedstawianych wykładów.

            Dlatego już dziś w imieniu własnym, jak i całego Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym ważnym wydarzeniu. Mam nadzieję, że nasza konferencja spełni Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy do Bydgoszczy!

 

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc 
Krajowa Konsultant w dziedzinie chorób płuc   

 

Informujemy że lista uczestników Zjazdu została zamknięta z uwagi na nieprzewidziane bardzo duże zainteresowanie, które przekroczyło limit Centrum Konferencyjnego Opera Nova.

PROGRAM

ZJAZDU

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Z największą przyjemnością przekazujemy Państwu ostatnią wersję programu 38. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Serdecznie dziękujemy całemu Komitetowi Naukowemu Zjazdu, Klubowi Młodych Pneumonologów oraz Wszystkim zaangażowanym za cenny wkład poniesiony we wspólne tworzenie programu i podejmowanie decyzji o finalnym  kształcie naukowym wydarzenia.

Tegoroczny program Zjazdu tworzony był w grupach tematycznych pod przewodnictwem liderów danego obszaru merytorycznego. Każdy z Państwa – członków PTChP - miał możliwość zgłoszenia tematu wykładu lub sesji. Otrzymaliśmy bardzo wiele zgłoszeń, za które Wszystkim Państwu bardzo dziękujemy. Niestety nie wszystkie propozycje wykładów mogły znaleźć się w programie Zjazdu, pomimo bardzo dużej liczby sesji (61 Sesji i 11 warsztatów  tematycznych).

Wszystkich Państwa zapraszamy do zapoznania się z treścią programu i uczestnictwa w 38. Krajowym Zjeździe naszego Towarzystwa.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
Dr n. med. Aleksander Kania

 

AKTUALNY PROGRAM ZJAZDU

 

Uczestnikowi 38. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc przysługuje 27 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

PRACE
ORYGINALNE

Zakwalifikowane prace oryginalne do prezentacji
na 38 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy

Wyniki kwalifikacji prac oryginalnych<<-- kliknij

 


Zakwalifikowane przypadki kliniczne do prezentacji
na 38 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Bydgoszczy

Wyniki kwalifikacji przypadków klinicznych<<-- kliknij

 

Wyniki konkursu PTChP na najlepsze prace zgłoszone na 38. Zjazd PTChP w Bydgoszczy w 2024 roku

-->>REGULAMIN KONKURSU - szczegóły<--

Wyniki konkursu PTChP na najlepsze prace oryginalne<<-- kliknij

ZGŁASZANIE
PRZYPADKÓW

Regulamin prezentacji prac oryginalnych 
w trakcie sesji edukacyjnych Zjazdu PTChP w Bydgoszczy 9-12 maja 2024r.

 1. Wszystkie zakwalifikowane prace oryginalne zostaną zaprezentowane tylko w formie ustnej podczas Sesji Doniesień Oryginalnych Ustnych.
 2. Dodatkowo prace będą prezentowane na monitorach dotykowych na terenach Zjazdu oraz na stronie internetowej Zjazdu.
  Prace oryginalne należy przygotować w formacie PowerPoint (5-8 slajdów), korzystając wyłącznie z szablonu PTChP przygotowanego na Zjazd. Planowany czas prezentacji pracy to to 8 min + 1 min na dyskusję.
 3. Obrazy, skany tomografii komputerowej i filmy muszą być dobrej jakości i opatrzone stosownymi adnotacjami.
 4. Zgłaszając prace oryginalną uczestnik potwierdza, że treść opisu pracy jest wolna od plagiatu.
 5. Zgłoszone prace oryginalne nie powinny być publikowane w żadnych czasopismach i/lub publikacjach internetowych ani prezentowane na żadnym poprzednim Kongresie/Zjeździe ani wydarzeniu edukacyjnym.
 6. Prezentacje Powerpoint należy przesyłać na adres biuro@grupaconway.pl do dnia 29 kwietnia 2024 roku.

 

Regulamin prezentacji przypadków klinicznych
w trakcie sesji edukacyjnych Zjazdu PTChP w Bydgoszczy 
9-12 maja 2024r.

 1. Opisy przypadków klinicznych to szczegółowe raporty dotyczące objawów, diagnozy, leczenia i obserwacji klinicznej indywidualnych chorych.
 2. Zgłaszane przypadki kliniczne muszą mieć charakter edukacyjny i niekoniecznie dotyczyć rzadkich sytuacji klinicznych.
 3. Nadsyłane przypadki kliniczne należy przygotować w oparciu o sekcje: Wywiad - Badania - Wyniki i leczenie - Wnioski i punkty do dyskusji.
 4. Przypadki będą prezentowane w formie wykładów ustnych podczas sesji przypadków w formie interaktywnej wraz z głosowaniami - odpowiedziami na pytania przez uczestników sesji.
 5. Nadesłane przypadki muszą zawierać 3 osobne slajdy z pytaniami - każdy slajd z 1 pytaniem  oraz od 4 do 5 warianty odpowiedzi. Pytania powinny być proste i jasne. W trakcie prezentacji publiczność będzie mogła aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu pytań podprzez głosowanie elektroniczne na żywo. Przewidziany czas na odpowiedź na pytanie to 10 sekund po przeczytaniu pytania na głos przez prowadzącego.
 6. Każde pytanie powinno mieć jedną poprawną odpowiedź. Należy uwzględnić min. 4 możliwe odpowiedzi, maks. 5.
 7. Obrazy, skany tomografii komputerowej i filmy muszą być dobrej jakości i opatrzone stosownymi adnotacjami.
 8. Opisy przypadków klinicznych należy przesłać w formacie PowerPoint, korzystając wyłącznie z szablonu PTChP przygotowanego na Zjazd. Planowany czas prezentacji to 14 min + 2 min na dyskusję.
 9. Tytuł powinien odnosić się do opisu przypadku, nie sugerując diagnozy.
 10. Zgłaszając przypadek kliniczny uczestnik potwierdza, że treść opisu przypadku jest wolna od plagiatu.
 11. Przed przesłaniem opisu przypadku zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za usunięcie wszelkich elementów, które mogłyby zostać wykorzystane w celu identyfikacji opisywanych pacjentów.
 12. Zgłoszone przypadki kliniczne nie powinny być publikowane w żadnych czasopismach i/lub publikacjach internetowych ani prezentowane na żadnym poprzednim Kongresie/Zjeździe ani wydarzeniu edukacyjnym.
 13. Prezentacje Powerpoint wraz z pytaniami należy przesyłać na adres biuro@grupaconway.pl do dnia 29 kwietnia 2024 roku.

 

--> POBIERZ SZABLON SLAJDÓW<--

AKTUALNOŚCI

 

KOMUNIKACJA

 • Z uwagi na bardzo ograniczoną możliwość korzystania z parkingu przy Operze Nova, sugerujemy pozostawienie aut na parkingach hotelowych i korzystanie z komunikacji miejskiej lub taksówek.
  Opera Nova zlokalizowana jest w centrum miasta, w strefie płatnego parkowania, w strefie A (parkowanie po godz. 17.00 i w weekendy jest bezpłatne).
 • Mapa pobliskich parkingów i przystanków komunikacji miejskiej: KLIKNIJ --->  tutaj
 • Najbliższe parkingi:
  - przy ul. Grudziądzkiej 15, Park&Drive przy Urzędzie Miasta
  - przy ul. Jana Kazimierza 6, Pod Blankami, Parking Wielopoziomowy 
  - przy ul. Jagiellońskiej 2, wjazd od ul. Parkowej
  - przy ul. Grottgera 4
 • Bilety kupować można w automatach, któe są zlokalizowane w następujących miejscach: Rondo Jagiellonów, Plac Teatralny, Nowy Rynek. Istnieje możliwość zakupu biletu w każdym pojeździe (tylko płatności zbliżeniowe), oraz w aplikacjach: Mint Mobile, SkyCash, Jak dojadę.
 • Do poruszania się w centrum wystarczy bilet 20-minutowy (normalny – 3 zł, ulgowy -1,5 zł, powyżej 65 r.ż. – bezpłatnie). Funkcjonują również bilety 24-godzinne (normalny -12, ulgowy -6 zł) i 5-dniowe (normalny - 34, ulgowy- 17 zł)
 • Organizatorzy nie zapewniają transportu pomiędzy hotelami a miejscem obrad.

 

CERTYFIKAT INFARMA

 

--> POKAŻ CERTYFIKAT <--

 

--> POKAŻ CERTYFIKAT <--

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca:
Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska

Członkowie:
Prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk
Prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński
Dr n. med. Aleksander Kania
Dr hab. n. med. Sebastian Majewski
Prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Prof. dr hab. n. med Joanna Chorostowska-Wynimko
Dr n. med. Rafał Dobek
Dr n. med. Monika Franczuk
Dr hab. n. med. Katarzyna Górska
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piotrowski

 

 

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Biuro Zarządu Głównego
ul. Wronia 45 lok. 132
00-870 Warszawa

https://ptchp.org/

CENNIK
UCZESTNICTWA

 

 

 

Opłata zawiera:

- udział w wykładach;

- wyżywienie ( kolacja w dniu 09.05.2024, lunche, przerwy kawowe);

- materiały konferencyjne;

- dyplom uczestnictwa w wersji elektronicznej;

 

Wydarzenie pozamerytoryczne nie jest finansowane ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE oraz ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.  Jest finansowane ze środków własnych Organizatora - Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i odbywa się po zakończeniu dnia konferencyjnego.

 

INDYWIDUALNA
REZERWACJA
NOCLEGÓW

 

W celu rezerwacji noclegu kliknij tutaj ---> ZAREZERWUJ HOTEL

TEMATYKA
ZJAZDU

 • Epidemiologia i środowisko

 • Profilaktyka (w tym walka z nałogiem uzależnienia od nikotyny)

 • Choroby obturacyjne i przewlekły kaszel

 • Śródmiąższowe choroby płuc

 • Zakażenia układu oddechowego

 • Zaburzenia oddychania w czasie snu

 • Niewydolność oddychania

 • Choroby naczyń płucnych

 • Rehabilitacja oddechowa

 • Rak płuca

 • Transplantacja płuc

 • Pulmonologia interwencyjna

 • Patofizjologia oddychania

 • Rzadkie choroby układu oddechowego

 • Mukowiscydoza

 • Pediatria pulmonologiczna

 • Opieka paliatywna nad pacjentami z chorobami układu oddechowego

 • Opieka pielęgniarska nad pacjentami z chorobami układu oddechowego

PLATYNOWY PARTNER
ZŁOTY PARTNER
SREBRNY PARTNER
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
PARTNER MOTORYZACYJNY

MIEJSCE
ZJAZDU

Opera NOVA Bydgoszcz 

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 5, 85-070 Bydgoszcz